Tùy chọn đang có

Số lượng

664.000VND

Giá điểm thưởng: 13280

Mô tả

Combo gồm:
Hộp hoa gồm 12 cành hồng cùng hoa kiết tường và hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ

Combo gồm:
Hộp hoa gồm 12 cành hồng cùng hoa kiết tường và hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ