Tùy chọn đang có

Số lượng

1.170.000VND

Giá điểm thưởng: 21160

Mô tả

Bao gồm trong giỏ trái cây

  • Táo đỏ
  • Lê nam phi
  • Dứa
  • Cam vàng
  • Kiwi

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]

Bao gồm trong giỏ trái cây
  • Táo đỏ
  • Lê nam phi
  • Dứa
  • Cam vàng
  • Kiwi

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]