Tùy chọn đang có

Số lượng

960.000VND

Giá điểm thưởng: 13000

Mô tả

Mọi sự bắt đầu ắt hẳn sẽ có điểm kết thúc tiếp nối. Đời người cũng như thế. Vòng hoa truyền thống với cúc trắng và hoa ly như cất lên khúc nhạc niệm cuối cùng, tiễn đưa người đến nơi thanh thản, vô ưu.

Mọi sự bắt đầu ắt hẳn sẽ có điểm kết thúc tiếp nối. Đời người cũng như thế. Vòng hoa truyền thống với cúc trắng và hoa ly như cất lên khúc nhạc niệm cuối cùng, tiễn đưa người đến nơi thanh thản, vô ưu.