Chúng tôi có quyền thay thế một cách hợp lý mốt số loại hoa và quà tặng tùy thuộc vào nó có sẵn hay không ở Việt Nam

Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để tạo ra sản phẩm theo đúng thiết kế, dựa trên mô tả trong đơn đặt hàng. Một số loại hoa đặc biệt có thể mô tả trong đơn hàng, hoặc bằng lời hoặc trong nội dung của mục Cách Lựa Chọn Hoa. Số lượng cành không đảm bảo và có thể thay đổi tùy theo vùng.

Thay thế có thể được thực hiện bằng cách sắp xếp lại để có được hình dạng thiết kế tương tự.Trừ trường hợp nhà cung cấp hoa đã chỉ rõ rằng không thay thế. Chúng tôi sẽ thay đổi dựa theo các ưu tiên sau: sở thích màu sắc, phong cách tổng thể, các loại hoa cụ thể.

Hoa có hình dáng và kích thước giống nhưng khác loại và màu sắc có thể được sử dụng để thay thế đảm bảo màu sắc và hiệu quả tổng thể của sản phẩm không thay đổi nhiều.

Bố cục sắp xếp hoa sẽ được ưu tiên hơn màu sắc.

Chúng tôi khuyến khích khách hàng cung cấp thêm lựa chọn thứ hai trong phần mô tả của đơn đặt hàng trong trường hợp gặp khó khăn không thể cung cấp hoa đúng như yêu cầu.

Đơn đặt hàng luôn được hoàn thành đúng với giá trị của nó.

Khiếu nại chất lượng phải được phản ánh trong vòng 2 tuần sau khi giao hàng. Hãy chụp một hình ảnh để chứng minh khiếu nại của bạn là có cơ sở. Khiếu nại về giao hàng không tới nơi phải được phản ánh trong vòng một tháng từ ngày giao hàng. Khiếu nại nhận được sau khoảng thời gian trên sẽ được xem xét trên cơ sở cá nhân.

call now