Tùy chọn đang có

Số lượng

1.300.000VND

Giá điểm thưởng: 16000

Mô tả

Không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau phân ly. Kệ hoa chia buồn mang sắc màu quý phái này được dùng để bày tỏ nỗi kính thương đối với người đã mất cũng như một lời quan tâm sẻ chia nỗi đau buồn của người ở lại.

Không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau phân ly. Kệ hoa chia buồn mang sắc màu quý phái này được dùng để bày tỏ nỗi kính thương đối với người đã mất cũng như một lời quan tâm sẻ chia nỗi đau buồn của người ở lại.