Tùy chọn đang có

Số lượng

1.020.000VND

Giá điểm thưởng: 14000

Mô tả

Người đi xa để lại một nỗi luyến tiếc không nguôi. Hãy dâng tặng vòng hoa lan trắng cùng ly vàng này cho gia đình thân thương của họ, để họ biết đến sự tưởng nhớ của bạn dành cho người ấy.

Người đi xa để lại một nỗi luyến tiếc không nguôi. Hãy dâng tặng vòng hoa lan trắng cùng ly vàng này cho gia đình thân thương của họ, để họ biết đến sự tưởng nhớ của bạn dành cho người ấy.