Tùy chọn đang có

Số lượng

3.920.000VND

Giá điểm thưởng: 44000

Mô tả

Ba sắc trắng, tím, hồng hoa quyện với nhau như báo mùa xuân yêu thương đã đến. Chậu hoa như một lời chào mừng thật đặc biệt, thể hiện sự vui tươi, hân hoan và niềm hạnh phúc cho một năm mới nhiều ý nghĩa. 

Chậu lan gồm có: 

  • 5 cành lan trắng
  • 5 cành lan tím
  • 5 cành lan hồng
  • 5-6 bông/cành, 2-3 nụ/cành
  • Chậu sứ trắng

Ba sắc trắng, tím, hồng hoa quyện với nhau như báo mùa xuân yêu thương đã đến. Chậu hoa như một lời chào mừng thật đặc biệt, thể hiện sự vui tươi, hân hoan và niềm hạnh phúc cho một năm mới nhiều ý nghĩa. 

Chậu lan gồm có: 

  • 5 cành lan trắng
  • 5 cành lan tím
  • 5 cành lan hồng
  • 5-6 bông/cành, 2-3 nụ/cành
  • Chậu sứ trắng