Tùy chọn đang có

Số lượng

480.000VND

Giá điểm thưởng: 5000

Mô tả

Bó hoa được thiết kế từ:
  • 20 cành hồng đỏ
  • Hoa baby đệm
  • Lá phụ trang trí khác

Bó hoa được thiết kế từ:
  • 20 cành hồng đỏ
  • Hoa baby đệm
  • Lá phụ trang trí khác