Tùy chọn đang có

Số lượng

1.790.000VND

Giá điểm thưởng: 35780

Mô tả

Combo gồm:
*Bình hoa 100 hồng đỏ
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng

Combo gồm:
*Bình hoa 100 hồng đỏ
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng