Tùy chọn đang có

Số lượng

970.000VND

Giá điểm thưởng: 19400

Mô tả

Combo gồm:
Bình hoa gồm 24 bông hồng đỏ
*Một gấu bông nhỏ
*Một chùm bong bóng

Combo gồm:
Bình hoa gồm 24 bông hồng đỏ
*Một gấu bông nhỏ
*Một chùm bong bóng