Tùy chọn đang có

Số lượng

1.060.000VND

Giá điểm thưởng: 21160

Mô tả

Combo gồm:
Thiết kế gồm 12 bông hồng đỏ, cẩm chướng và thủy tiên
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola

Combo gồm:
Thiết kế gồm 12 bông hồng đỏ, cẩm chướng và thủy tiên
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola