Tùy chọn đang có

Số lượng

1.140.000VND

Giá điểm thưởng: 14700

Mô tả

Combo gồm:
24 bông hồng đỏ trong giỏ mây
*Một hộp socola

Combo gồm:
24 bông hồng đỏ trong giỏ mây
*Một hộp socola