Tùy chọn đang có

Số lượng

1.060.000VND

Giá điểm thưởng: 21160

Mô tả

Combo gồm:Bó 12 bông hồng đỏ mang ý nghĩa của lời tỏ tinh
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola

Combo gồm:Bó 12 bông hồng đỏ mang ý nghĩa của lời tỏ tinh
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola