Tùy chọn đang có

Số lượng

1.130.000VND

Giá điểm thưởng: 22660

Mô tả

Combo gồm:
Giỏ 30 bông hồng đỏ cùng hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ

Combo gồm:
Giỏ 30 bông hồng đỏ cùng hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ