Tùy chọn đang có

Số lượng

950.000VND

Giá điểm thưởng: 14960

Mô tả

Combo gồm:
Bó 12 cành hồng vàng cùng hoa phụ trang trí
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng

Combo gồm:
Bó 12 cành hồng vàng cùng hoa phụ trang trí
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng