Tùy chọn đang có

Số lượng

1.060.000VND

Giá điểm thưởng: 21160

Mô tả

Combo gồm:
Bó 10 cành hồng tím cùng kiết tường và hoa phụ
*Một hộp socola

Combo gồm:
Bó 10 cành hồng tím cùng kiết tường và hoa phụ
*Một hộp socola