Tùy chọn đang có

Số lượng

990.000VND

Giá điểm thưởng: 19820

Mô tả

Combo gồm:
Thiết kế hoa xinh xắn với 30 bông hồng nhiều màu sắc trong hộp tròn
*Một chùm bong bóng

Combo gồm:
Thiết kế hoa xinh xắn với 30 bông hồng nhiều màu sắc trong hộp tròn
*Một chùm bong bóng