Tùy chọn đang có

Số lượng

1.140.000VND

Giá điểm thưởng: 22880

Mô tả

Combo gồm
*Bó hoa kết hợp 24 Bông hồng đỏ và kiết tường tím
*Một gấu bông nhỏ
*Một chùm bong bóng

Combo gồm
*Bó hoa kết hợp 24 Bông hồng đỏ và kiết tường tím
*Một gấu bông nhỏ
*Một chùm bong bóng