Tùy chọn đang có

Số lượng

1.170.000VND

Giá điểm thưởng: 23340

Mô tả

Combo gồm
24 Bông hồng đỏ trong bình thủy tinh
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng

Combo gồm
24 Bông hồng đỏ trong bình thủy tinh
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng