Tùy chọn đang có

Số lượng

910.000VND

Giá điểm thưởng: 18140

Mô tả

Combo gồm:
24 bông hồng nhạt trong bình thủy tinh
*Một gấu bông nhỏ
*Một chùm bong bóng

Combo gồm:
24 bông hồng nhạt trong bình thủy tinh
*Một gấu bông nhỏ
*Một chùm bong bóng