Tùy chọn đang có

Số lượng

1.850.000VND

Giá điểm thưởng: 37080

Mô tả

Combo gồm:
Bó hoa 100 bông hồng đỏ
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng

Combo gồm:
Bó hoa 100 bông hồng đỏ
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng