Tùy chọn đang có

Số lượng

1.210.000VND

Giá điểm thưởng: 22880

Mô tả

Bao gồm trong giỏ
*Nho
*Táo
*Cam
**Chuối
*Lê
*Dứa

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]

Bao gồm trong giỏ
*Nho
*Táo
*Cam
**Chuối
*Lê
*Dứa

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]