Tùy chọn đang có

Số lượng

1.330.000VND

Giá điểm thưởng: 21160

Mô tả

Giỏ trái cây bao gồm:

 • Nho đỏ
 • Nho xanh
 • Cam vàng
 • Táo đỏ
 • Măng cụt
 • Thanh Long

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]

Giỏ trái cây bao gồm:
 • Nho đỏ
 • Nho xanh
 • Cam vàng
 • Táo đỏ
 • Măng cụt
 • Thanh Long

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]