Tùy chọn đang có

Số lượng

1.150.000VND

Giá điểm thưởng: 21360

Mô tả

Giỏ trái cây bao gồm:

  • Táo đỏ
  • Kiwi
  • Nho xanh
  • Cam vàng
***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]

Giỏ trái cây bao gồm:
  • Táo đỏ
  • Kiwi
  • Nho xanh
  • Cam vàng
***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]