Tùy chọn đang có

Số lượng

740.000VND

Giá điểm thưởng: 14700

Mô tả

Combo gồm:
24 bông hồng đỏ bó cùng hoa phụ
*Một hộp socola

Combo gồm:
24 bông hồng đỏ bó cùng hoa phụ
*Một hộp socola