Tùy chọn đang có

Số lượng

960.000VND

Giá điểm thưởng: 17460

Mô tả

Combo gồm:
Bó hoa gồm cành hồng và hoa thủy tiên kế hợp hoa và lá phụ kiện
*Một gấu bông nhỏ

Combo gồm:
Bó hoa gồm cành hồng và hoa thủy tiên kế hợp hoa và lá phụ kiện
*Một gấu bông nhỏ