Tùy chọn đang có

Số lượng

1.130.000VND

Giá điểm thưởng: 21160

Mô tả

Combo gồm:
Bó hoa gồm 12 cành hồng và hoa phụ kiện
*Một gấu bông nhỏ

Combo gồm:
Bó hoa gồm 12 cành hồng và hoa phụ kiện
*Một gấu bông nhỏ