Tùy chọn đang có

Số lượng

900.000VND

Giá điểm thưởng: 17980

Mô tả

Combo gồm:
Bó 12 cành hồng đỏ trắng và hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ

Combo gồm:
Bó 12 cành hồng đỏ trắng và hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ