Tùy chọn đang có

Số lượng

1.880.000VND

Giá điểm thưởng: 18800

Mô tả

Đôi khi ta lỡ mất những thời khắc quan trọng để tạm biệt một ai đó khi họ phải tiếp bước sang một hành trình mới. Gửi một vòng hoa trắng trang trọng để thay lời tạm biệt gửi đến người đã đi mất đồng thời gửi lời chia buồn thành khẩn cùng gia đình họ.

Đôi khi ta lỡ mất những thời khắc quan trọng để tạm biệt một ai đó khi họ phải tiếp bước sang một hành trình mới. Gửi một vòng hoa trắng trang trọng để thay lời tạm biệt gửi đến người đã đi mất đồng thời gửi lời chia buồn thành khẩn cùng gia đình họ.