Tùy chọn đang có

Số lượng

1.450.000VND

Giá điểm thưởng: 14000

Mô tả

Kệ hoa Thiên Thu với vô số cành lan trắng tinh khiết lan tỏa như một khởi điểm mới ở cõi xa dành cho người vừa khuất. Kính tặng kệ này để gửi lời chia buồn cùng những người thân của họ, va cũng gửi lời chúc phúc để họ tiếp tục bước đến nơi tốt đẹp hơn

Kệ hoa Thiên Thu với vô số cành lan trắng tinh khiết lan tỏa như một khởi điểm mới ở cõi xa dành cho người vừa khuất. Kính tặng kệ này để gửi lời chia buồn cùng những người thân của họ, va cũng gửi lời chúc phúc để họ tiếp tục bước đến nơi tốt đẹp hơn