Tùy chọn đang có

Số lượng

1.450.000VND

Giá điểm thưởng: 18000

Mô tả

Giây phút chia lìa hẳn cần lắm một lời động viên, an ủi chân thành nhất từ những người quan trọng.Kệ hoa tạo nên từ tú cầu và lan với dáng tròn truyền thống chắc chắn sẽ thay bạn gửi đi những lời động viên ấy đấy.

Giây phút chia lìa hẳn cần lắm một lời động viên, an ủi chân thành nhất từ những người quan trọng.Kệ hoa tạo nên từ tú cầu và lan với dáng tròn truyền thống chắc chắn sẽ thay bạn gửi đi những lời động viên ấy đấy.