Tùy chọn đang có

Số lượng

1.340.000VND

Giá điểm thưởng: 18000

Mô tả

Gửi lời thành kính đến người đã an nghỉ bằng những đoá hoa đẹp nhất. Kệ hoa này được bao phủ bởi những cành cúc trắng và hồ điệp, đơn giản mà tinh tế, kệ hoa sẽ là một cách chia buồn từ tận đáy lòng đến với người bạn luôn yêu quí.

Gửi lời thành kính đến người đã an nghỉ bằng những đoá hoa đẹp nhất. Kệ hoa này được bao phủ bởi những cành cúc trắng và hồ điệp, đơn giản mà tinh tế, kệ hoa sẽ là một cách chia buồn từ tận đáy lòng đến với người bạn luôn yêu quí.