Tùy chọn đang có

Số lượng

1.470.000VND

Giá điểm thưởng: 21360

Mô tả

Giỏ trái cây nhiệt đới bao gồm:

 • Nho đỏ
 • Táo đỏ
 • Bưởi xanh
 • Lê vàng
 • Ổi
 • Sầu riêng
 • Thanh long
***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]

Giỏ trái cây nhiệt đới bao gồm:
 • Nho đỏ
 • Táo đỏ
 • Bưởi xanh
 • Lê vàng
 • Ổi
 • Sầu riêng
 • Thanh long
***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]