Tùy chọn đang có

Số lượng

1.060.000VND

Giá điểm thưởng: 21160

Mô tả

Giỏ trái cây gồm có:

  • Táo đỏ
  • Cam vàng
  • Táo xanh
  • Nho Đỏ 
  • Chuối Việt Nam

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]

Giỏ trái cây gồm có:
  • Táo đỏ
  • Cam vàng
  • Táo xanh
  • Nho Đỏ 
  • Chuối Việt Nam

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]