Tùy chọn đang có

Số lượng

1.270.000VND

Giá điểm thưởng: 21360

Mô tả

Giỏ trái cây gồm có:

 • Táo đỏ
 • Cam vàng
 • Nho đỏ
 • Thơm/dứa
 • Kiwi
 • Chuối Việt Nam

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]

Giỏ trái cây gồm có:
 • Táo đỏ
 • Cam vàng
 • Nho đỏ
 • Thơm/dứa
 • Kiwi
 • Chuối Việt Nam

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]