Tùy chọn đang có

Số lượng

1.260.000VND

Giá điểm thưởng: 23120

Mô tả

Bao gồm trong giỏ trái cây:
*Táo đỏ
*Hồng
*Nho
*Lê

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]

Bao gồm trong giỏ trái cây:
*Táo đỏ
*Hồng
*Nho
*Lê

***Sản phẩm hiện chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM- đối với các khu vực khác xin quý khách vui lòng liên hệ số hotline hoặc e-mail cho chúng tôi đến: [email protected]