Tùy chọn đang có

Số lượng

1.750.000VND

Giá điểm thưởng: 27800

Mô tả

Gấu bông lớn:
Kích thước:
Cơ bản: 80 cm
Nâng cấp: 100 cm
Đặc biệt: 120 cm

Gấu bông lớn:
Kích thước:
Cơ bản: 80 cm
Nâng cấp: 100 cm
Đặc biệt: 120 cm