Tùy chọn đang có

Số lượng

1.320.000VND

Giá điểm thưởng: 14000

Mô tả

Với màu sắc thắm rực rỡ của hồng môn, đồng tiền và tú cầu, Rực Thắm sẽ là lẵng hoa với ý nghĩa giúp công việc của bạn sẽ thật vững chải và vươn lên những thành công mới trong cuộc sống.

Kệ hoa gồm có:

  • Hoa hồng đỏ
  • Hoa đồng tiền đỏ
  • Lá môn đỏ
  • Hoa cẩm tú cầu
  • Lá phụ trang trí

Có thể bạn sẽ thích

Với màu sắc thắm rực rỡ của hồng môn, đồng tiền và tú cầu, Rực Thắm sẽ là lẵng hoa với ý nghĩa giúp công việc của bạn sẽ thật vững chải và vươn lên những thành công mới trong cuộc sống.

Kệ hoa gồm có:

  • Hoa hồng đỏ
  • Hoa đồng tiền đỏ
  • Lá môn đỏ
  • Hoa cẩm tú cầu
  • Lá phụ trang trí