Tùy chọn đang có

Số lượng

1.150.000VND

Giá điểm thưởng: 21360

Mô tả

Combo gồm
Giỏ mây mới 24 bông hồng đỏ cùng hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng

Combo gồm
Giỏ mây mới 24 bông hồng đỏ cùng hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola
*Một chùm bong bóng