Tùy chọn đang có

Số lượng

970.000VND

Giá điểm thưởng: 19440

Mô tả

Combo gồm:
Bó hồng 20 cành cùng hoa phụ trang trí
*Một hộp socola

Combo gồm:
Bó hồng 20 cành cùng hoa phụ trang trí
*Một hộp socola