Tùy chọn đang có

Số lượng

1.023.000VND

Giá điểm thưởng: 20460

Mô tả

Combo gồm:
Giỏ mây gồm 24 bông hồng đỏ và hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola

Combo gồm:
Giỏ mây gồm 24 bông hồng đỏ và hoa phụ
*Một gấu bông nhỏ
*Một hộp socola